real estate menu left
real estate menu rightNAŠE ADRESA :

Real M. Lázně

Hlavní tř. 222

353 01 M. Lázně

Telefon :

354 603 370

E-mail :

info@realml.cz

Informace o zakázkách :

Milan SURYNEK

Mobil : 775 209 081

E-mail : ml@realml.cz

NAŠE KANCELÁŘ - MAPA

....Zobrazit sídlo RK na mapě....
Hlavní strana >>> Nabídka služeb
Naše RK Vám nabízí následující služby.

Chystáte-li se prodat či pronajmout Vaši nemovitost bude se jednat zejména o tyto činnosti:

 • Zabezpečíme prohlídku Vaší nemovitosti a sdělíme Vám názor na podmínky, za jakých bude možné nemovitost prodat, resp. pronajmout .
 • Nemovitost zdokumentujeme pro účely zařazení do obchodní nabídky. Sepíšeme s Vámi za dohodnutých podmínek zprostředkovatelskou smlouvu na prodej či pronájem Vaší nemovitosti.
 • Zkontrolujeme kompletnost poskytnutých dokladů nutných k zajištění služeb plynoucích z uzavřené zprostředkovatelské smlouvy, po dohodě s Vámi zajistíme doplnění chybějících dokladů.

 

Vaši zakázku zaevidujeme a po celou dobu platnosti zprostředkovatelské smlouvy ji budeme spravovat a informovat Vás průběžně o výsledcích zakázky.

 • Zajistíme pro Vás inzerci na internetových stránkách naši realitní kanceláře, realitních serverech, našich vývěskách, v tisku a po dohodě inzerci ve Vámi vybraném tisku.
 • Zjistíme, zda v naši realitní kanceláři není poptávka po nemovitosti, kterou nabízíte, zjistíme, zda tato poptávka není v nabídce jiných realitních kanceláří a realitních serverů.
 • Budeme v souladu s Vašimi zájmy provádět prohlídky nemovitostí se zájemci o uzavření smlouvy.
 • V případě, že zájemce projeví o koupi, resp. pronájem nemovitosti vážný zájem, sepíšeme s ním dle Vašich pokynů smlouvu o budoucí smlouvě, v které budou dohodnuty základní podmínky kupní, resp. nájemní smlouvy, zejména s ohledem na termín uzavření smlouvy a zajištění závazků z této smlouvy plynoucí.
 • Sepíšeme kupní, resp.nájemní smlouvu dle dohodnutých podmínek Kupní smlouvy sepisuje pro naši kancelář vlastní advokát, který je schopen v případě Vašeho zájmu zajistit advokátní úschovu listin a složené kupní ceny .
 • Zajistíme Vám v souvislosti s převodem nemovitostí zhotovení znaleckého posudku pro daňové účely, případně tržní ocenění nemovitosti. V případě potřeby zajistíme vyhotovení geometrického plánu odbornou firmou.
 • Zajistíme podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitost
 

Požadované doklady:

 • Výpis z listu vlastnictví

 • Snímek katastrální mapy

 • Nabývací doklady (kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví apod.)

Všechny tyto služby jsou poskytovány pro prodávající a pronajímatele zdarma.

 

Chcete-li si nějakou nemovitost koupit případně pronajmout, nabízíme Vám tyto služby:

 • Zařadíme Vaši poptávku do své evidence a budeme aktivně vyhledávat nemovitosti, které nejvíce odpovídají Vašim požadavkům na koupi či pronájem nemovitostiV případě, že nalezneme požadovanou nemovitost, budeme Vás bezodkladně informovat dohodnutým způsobem o vyhledané nemovitosti
 • Projevíte-li zájem o vyhledanou nemovitost, zajistíme prohlídku této nemovitosti.
 • V případě, že projevíte o koupi, resp. pronájem nemovitosti vážný zájem, sepíšeme dle pokynů smluvních stran smlouvu o budoucí smlouvě, v které budou dohodnuty základní podmínky kupní, resp. nájemní smlouvy, zejména s ohledem na termín uzavření smlouvy a zajištění závazků z této smlouvy plynoucí.
 • Sepíšeme kupní, resp.nájemní smlouvu dle dohodnutých podmínek Kupní smlouvy sepisuje advokát, který je schopen v případě Vašeho zájmu zajistit advokátní úschovu listin a složení kupní ceny do úschovy.
 • Zajistíme Vám v souvislosti s převodem nemovitostí zhotovení znaleckého posudku pro daňové účely, případně tržní ocenění nemovitosti.
 • V případě potřeby zajistíme vyhotovení geometrického plánu odbornou firmou.
 • Zajistíme podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí včetně obstarání výpisu z listu vlastnictví po provedeném zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí.
 • Poradíme Vám, jak nejlépe financovat koupi nemovitosti, případně zprostředkujeme nabídky na financování od renomovaných finančních institucí, s kterými dlouhodobě spolupracujeme
 


Založeno na Joomla.